โรงเรียน ขนาด สังกัด จังหวัด ภาค จำนวนครู
ปลูกปัญญา
ใหญ่
สช.
นครราชสีมา
อีสาน
12
กาละพัฒน์
เล็ก
สช.
ภูเก็ต
ใต้
5
ศรีวิทยา
ใหญ่
สช.
ฉะเชิงเทรา
ตะวันออก
14
ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
กลาง
สช.
พระนครศรีอยุธยา
กลาง
17
ศพด. เทศบาลตำบลทัพทัน
ใหญ่
เทศบาลตำบลทัพทัน
อุทัยธานี
เหนือ
31
อนุบาลนครพนม
ใหญ่
สพฐ.
นครพนม
อีสาน
12
โรงเรียน ขนาด สังกัด จังหวัด ภาค จำนวนครู
ปลูกปัญญา
ใหญ่
สช.
นครราชสีมา
อีสาน
12
กาละพัฒน์
เล็ก
สช.
ภูเก็ต
ใต้
5
ศรีวิทยา
ใหญ่
สช.
ฉะเชิงเทรา
ตะวันออก
14
ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
กลาง
สช.
พระนครศรีอยุธยา
กลาง
17
ศพด. เทศบาลตำบลทัพทัน
ใหญ่
เทศบาลตำบลทัพทัน
อุทัยธานี
เหนือ
31
อนุบาลนครพนม
ใหญ่
สพฐ.
นครพนม
อีสาน
12