กลอนพนัน

หมวดการรู้จักพอ

1. พอเพียง

คนที่รู้จักพอ 

นี่แหละหนอคนเก่งจริง

เป็นได้ทั้งชายหญิง

เป็นคนจริง แม่สอนไว้

โลภนักมักเดือดร้อน 

อดใจก่อน ออมเงินได้

ดูแล้ว รู้ว่าใช่

จึงจ่ายไป แต่พอดี

ออมเงินไว้ดีกว่า

วันข้างหน้าก็ยังมี

จ่ายหมด เงินไม่มี

เศร้าเหลือที่ จะเอาไหม

นานไปเป็นทาสมัน

เสียใจครัน เสียดายไหม

อดใจได้จะไม่เสียใจ

เพราะสุขใจ ที่พอเพียง

2. มาช่วยกันประหยัด

นำ้มันขึ้นราคา

แม่บอกว่า ข้าวของคงแพง

ช่วยกันคนละแรง

สู้ของแพงด้วยการประหยัด

ใช้นำ้และใช้ไฟ

พ่อบอกให้ ควรต้องจำกัด

เปิดแล้วปิดโดยไม่ต้องนัด

ปิดทันทีเมื่อเลิกใช้

ถ้าทำได้เช่นนี้

ทุกทุกที่คงดีใช่ไหม

พ่อแม่ก็สบายใจ

เงินเหลือใช้เพราะเราประหยัด

หมวดการเป็นผู้ให้

 3. การแบ่งปัน (เพลง)

มีอะไร ก็แบ่งให้กัน

ทั้งเธอและฉัน แบ่งกันไปมา

แบ่งปัน แล้วเราสบายใจ

หวงไปทำไม เพื่อนกันนี่นา

ฉันมี ก็แบ่งให้เธอ

เอ้าๆ (ซำ้)

ขอบใจนะเออ ขอบใจหนักหนา

ยามเธอมีมา ก็แบ่งให้ฉัน

 เอ้าๆ (ซำ้)

เมื่อเธอมีมาก็แบ่งให้ฉัน

เราเป็นเพื่อนกัน แบ่งกันไปมา

 4. การให้

เมื่อให้ของใคร

จิตใจชื่นบาน

ยิ้มได้นานนาน

เพราะความอิ่มใจ

ให้ของแล้ว เราเป็นสุข

มันแสนสนุกการเป็นผู้ให้

ฉันเพื่อนเธอ เธอเพื่อนฉัน

แสนสุขใจครัน ยิ้มมา ยิ้มไป

หมวดความหมายการพนัน

 
5. การพนัน

เล่นพนันเหมือนผีสิง

น่ากลัวจริงๆ เข้าแล้วไม่ออก

ผีพนันมันมาหลอน มาหลอก

ให้จ่ายเงินออก ไม่มีวันเข้า

นานไปเป็นทาสของมัน

จะเสียใจครัน กินเอา กินเอา

อย่ายุ่งกับมันนะหนู

หนีให้สุดกู่ หนีผีพนัน

หมวดผู้พิทักษ์

 
6. ตั้งสติ

สติอยู่ในใจ

ระวังระไว อย่าให้หลุด

พุทธคุณจะช่วยฉุด

ให้สติอยู่กับตัว

อย่าปล่อยใจให้เพริด

แล่นเตลิดไปทางชั่ว

มีสติไม่หมองมัว

สติรั่ว จะมีภัย

 7. ตั้งสติ

ตั้งสติ ตั้งสติ มั่นไว้

จะทำอะไร ต้องมีสติ

สติควบคุมตัวได้

ควบคุมไม่ให้เตลิดผิดที่

ไม่ต้องตกใจ ไม่ต้องหวาดกลัว

สติรู้ทั่ว ในชั่ว ไหนดี

ถ้ามีสติ ก็จะเข้มแข็ง

มีเรี่ยว มีแรง ทำสิ่งดี ดี

 
8. คนเก่ง

คนเก่ง เก่งจากข้างใน

ใช่เก่งเพราะรอโชคชะตา

รู้จักขบคิดปัญหา

ยากหนักหนาก็แก้ไขได้

คนที่คอยแต่โชคช่วย

ถึงคราวซวย ใครช่วยไม่ไหว

หัดคิด หัดทำ ว่องไว

เติบโตไปจะได้เก่งจริง

กลอนกระบวนการ CT (Computational Thinking)

CT คือเทคนิค                   

ทำง่าย ไม่ต้องใช้เวทมนตร์             

ขั้นแรกคือการตระหนัก               

แจกแจงเพื่อความเข้าใจ                 

แยกแยะรายละเอียดประกอบ       

แล้วหาจุดร่วมทันที                    

รับฟังทุกความคิดเห็น  

สรุป Concept

 แล้วเรียบเรียงไว้  

“นี่แหละคือ CT” 

ทุก ๆ ปัญหาล้วนจะหมดไป 

เสริมสร้างปัญญาก้าวไกล

เป็นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล    

 ลองสักหนแล้วจะติดใจ

 คือช่วยกันทักสิ่งที่ต้องแก้ไข  

 หาเหตุให้ได้ไยจึงเป็นเช่นนี้

 วิเคราะห์ ทดสอบ แก้สิ่งไม่ดี

ปัญหาเหล่านี้มันคืออะไร

ไม่ว่าจะเป็นความคิดของใคร

จับประเด็นให้ได้

เป็นลำดับขั้นตอน

กระบวนการคิดเชิงคำนวณ

“นี่แหละคือ CT”  ระบบการสอนที่ทันสมัย

ช่วยให้รู้คิดได้ทันใด นำไปใช้ได้กับทุกคน

โดย ดร. อัญญมณี บุญซื่อ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติยวดี บุญซื่อ

หมวดจราจร

การข้ามถนน

จับมือน้อยน้อย

พี่ไปทางไหน 

พี่หยุด น้องหยุด 

ไปไหน ไปกัน 

เราควรสอดส่อง    

สิ่งที่น่ากลัว 

ถ้ารู้ว่าเสี่ยง 

แล้วบอกผู้ใหญ่ 

ค่อยค่อยจูงไป

น้องไปด้วยกัน

ไม่ดื้อ ไม่รั้น

ช่วยกันมองภัย

คอยมองให้ทั่ว

มีอยู่หรือไม่

หลีกเลี่ยงทันใด

ปลอดภัยทั่วกัน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติยวดี บุญซื่อ และ ดร. อัญญมณี บุญซื่อ

กิจกรรมฟองสบู่ยักษ์

กางมือ กำมือหยิบจับ       

ยืนตรง ยืดแขน โยกย้ายได้ดี       

        ลองเหยียด ยุบ ย่าง หยุด

 นิ้ว มือ แขน ขา ทั้งตัว ทั้งหัว

 ค่อยๆ ขยับ เยื้อนย่างออกจากที่ 

 แขนขาทั้งสี่ ช่วยพยุงลำตัว

ยืดย่อ ยื้อยุด ย่องย้ายได้ทั่ว

คุมได้ทั้งตัว คือคนเก่งเอย

ดร. อัญญมณี บุญซื่อ

กลอนพนัน

หมวดการรู้จักพอ

1. พอเพียง

คนที่รู้จักพอ 

นี่แหละหนอคนเก่งจริง

เป็นได้ทั้งชายหญิง

เป็นคนจริง แม่สอนไว้

โลภนักมักเดือดร้อน 

อดใจก่อน ออมเงินได้

ดูแล้ว รู้ว่าใช่

จึงจ่ายไป แต่พอดี

ออมเงินไว้ดีกว่า

วันข้างหน้าก็ยังมี

จ่ายหมด เงินไม่มี

เศร้าเหลือที่ จะเอาไหม

นานไปเป็นทาสมัน

เสียใจครัน เสียดายไหม

อดใจได้จะไม่เสียใจ

เพราะสุขใจ ที่พอเพียง

2. มาช่วยกันประหยัด

นำ้มันขึ้นราคา

แม่บอกว่า ข้าวของคงแพง

ช่วยกันคนละแรง

สู้ของแพงด้วยการประหยัด

ใช้นำ้และใช้ไฟ

พ่อบอกให้ ควรต้องจำกัด

เปิดแล้วปิดโดยไม่ต้องนัด

ปิดทันทีเมื่อเลิกใช้

ถ้าทำได้เช่นนี้

ทุกทุกที่คงดีใช่ไหม

พ่อแม่ก็สบายใจ

เงินเหลือใช้เพราะเราประหยัด

หมวดการเป็นผู้ให้

 3. การแบ่งปัน (เพลง)

มีอะไร ก็แบ่งให้กัน

ทั้งเธอและฉัน แบ่งกันไปมา

แบ่งปัน แล้วเราสบายใจ

หวงไปทำไม เพื่อนกันนี่นา

ฉันมี ก็แบ่งให้เธอ

เอ้าๆ (ซำ้)

ขอบใจนะเออ ขอบใจหนักหนา

ยามเธอมีมา ก็แบ่งให้ฉัน

 เอ้าๆ (ซำ้)

เมื่อเธอมีมาก็แบ่งให้ฉัน

เราเป็นเพื่อนกัน แบ่งกันไปมา

 4. การให้

เมื่อให้ของใคร

จิตใจชื่นบาน

ยิ้มได้นานนาน

เพราะความอิ่มใจ

ให้ของแล้ว เราเป็นสุข

มันแสนสนุกการเป็นผู้ให้

ฉันเพื่อนเธอ เธอเพื่อนฉัน

แสนสุขใจครัน ยิ้มมา ยิ้มไป

หมวดความหมายการพนัน

  5. การพนัน

เล่นพนันเหมือนผีสิง

น่ากลัวจริงๆ เข้าแล้วไม่ออก

ผีพนันมันมาหลอน มาหลอก

ให้จ่ายเงินออก ไม่มีวันเข้า

นานไปเป็นทาสของมัน

จะเสียใจครัน กินเอา กินเอา

อย่ายุ่งกับมันนะหนู

หนีให้สุดกู่ หนีผีพนัน

หมวดผู้พิทักษ์

  6. ตั้งสติ

สติอยู่ในใจ

ระวังระไว อย่าให้หลุด

พุทธคุณจะช่วยฉุด

ให้สติอยู่กับตัว

อย่าปล่อยใจให้เพริด

แล่นเตลิดไปทางชั่ว

มีสติไม่หมองมัว

สติรั่ว จะมีภัย

 7. ตั้งสติ

ตั้งสติ ตั้งสติ มั่นไว้

จะทำอะไร ต้องมีสติ

สติควบคุมตัวได้

ควบคุมไม่ให้เตลิดผิดที่

ไม่ต้องตกใจ ไม่ต้องหวาดกลัว

สติรู้ทั่ว ในชั่ว ไหนดี

ถ้ามีสติ ก็จะเข้มแข็ง

มีเรี่ยว มีแรง ทำสิ่งดี ดี

  8. คนเก่ง

คนเก่ง เก่งจากข้างใน

ใช่เก่งเพราะรอโชคชะตา

รู้จักขบคิดปัญหา

ยากหนักหนาก็แก้ไขได้

คนที่คอยแต่โชคช่วย

ถึงคราวซวย ใครช่วยไม่ไหว

หัดคิด หัดทำ ว่องไว

เติบโตไปจะได้เก่งจริง

Leave a Reply