กลอน

กลอนพนัน หมวดการรู้จักพอ 1. พอเพียงคนที่รู้จักพอ นี่แหละหนอคนเก่งจริงเป็นได้ทั้งชายหญิงเป็นคนจริง แม่สอนไว้โลภนักมักเดือดร้อน อดใจก่อน ออมเงินได้ดูแล้ว รู้ว่าใช่จึงจ่ายไป แต่พอดีออมเงินไว้ดีกว่าวันข้างหน้าก็ยังมีจ่ายหมด เงินไม่มีเศร้าเหลือที่ จะเอาไหมนานไปเป็นทาสมันเสียใจครัน เสียดายไหมอดใจได้จะไม่เสียใจเพราะสุขใจ ที่พอเพียง 2. มาช่วยกันประหยัดนำ้มันขึ้นราคาแม่บอกว่า ข้าวของคงแพงช่วยกันคนละแรงสู้ของแพงด้วยการประหยัดใช้นำ้และใช้ไฟพ่อบอกให้ ควรต้องจำกัดเปิดแล้วปิดโดยไม่ต้องนัดปิดทันทีเมื่อเลิกใช้ถ้าทำได้เช่นนี้ทุกทุกที่คงดีใช่ไหมพ่อแม่ก็สบายใจเงินเหลือใช้เพราะเราประหยัด หมวดการเป็นผู้ให้  3. การแบ่งปัน (เพลง)มีอะไร ก็แบ่งให้กัน ทั้งเธอและฉัน แบ่งกันไปมาแบ่งปัน แล้วเราสบายใจหวงไปทำไม เพื่อนกันนี่นาฉันมี ก็แบ่งให้เธอเอ้าๆ (ซำ้)ขอบใจนะเออ ขอบใจหนักหนายามเธอมีมา ก็แบ่งให้ฉัน เอ้าๆ (ซำ้)เมื่อเธอมีมาก็แบ่งให้ฉันเราเป็นเพื่อนกัน แบ่งกันไปมา 4. การให้เมื่อให้ของใครจิตใจชื่นบานยิ้มได้นานนานเพราะความอิ่มใจให้ของแล้ว…

Continue Reading กลอน

หลักทฤษฎีหลักของโครงการฯ

แรงบันดาลใจ โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนา ปัจจัยภายใน (ทัศนคติ การคิด ทักษะ ของเด็ก) และปัจจัยภายนอก คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งครอบคลุมบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก คือ ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูที่บ้าน เพื่อน ครูและบุคลากรที่โรงเรียน เพื่อนบ้าน และคนในชุมชน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ การดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการพัฒนาให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องพนันและการใช้ถนน โดยใช้การรับรู้ผ่าน Body Sensing Feeling Sensing Reasonong…

Continue Reading หลักทฤษฎีหลักของโครงการฯ