ตำรวจ หน่วยกู้ภัย นักข่าว คนเดินถนน คนขับขี่
1. วาดแผนที่กำหนดจุดเสี่ยง จุดปลอดภัยจากการลงสำรวจ
1. รู้วิธีสำรวจอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ เช่น คนเจ็บสลบหรือรู้ตัว
1. รู้วิธีสำรวจอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ เช่น คนเจ็บสลบหรือรู้ตัว
1. รู้จักความหมายสัญลักษณ์จราจรที่แสดงถึงความปลอดภัย
1. ตรวจสภาพที่นั่งรถ ล้อรถ เบรกมือว่าใช้งานได้จริง
2. การเคารพกฎจราจรจะทำให้ทุกคนปลอดภัย
2. รู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากบัตรภาพ
2. แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2. รู้วิธีการข้ามถนน เช่น หยุด ยก ดู ฟัง คิด
2. รู้วิธีการบีบแตรรถให้เกิดเสียง เพื่อขอความช่วยเหลือถ้าติดรถตู้
3. สังเกตสาเหตุว่ามีเรื่องใด ที่ใดที่เป็นอันตราย เช่น คนขับรถเร็วอาจชนคนอื่น
3. รู้วิธีปลอบโยนและสัมผัสคนเจ็บไม่ให้กังวลอย่างอ่อนโยน
3. พูดความจริงโดยไม่ใส่ความคิดเห็น
3. ข้ามถนนตามสัญญาณไฟจราจร
3. ปลุกเพื่อนถ้าเห็นหลับในรถตู้
4. ใช้สัญญาณมือโบกรถให้คนข้ามถนนตามกฎจราจร
4. รู้วิธีขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เช่น โทรบอก 1669
4. ใช้ภาษาสุภาพ
4. ข้ามถนนตามสัญญานนกหวีดและการโบกรถของตำรวจ
4. รู้วิธีการใส่หมวกกันน็อก
5. เป่านกหวีดให้สัญญาณรถหยุด/ไป
5. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น บอกให้ผู้ป่วยมีสติ ไม่ตกใจเกินไป
5. วางแผนหาแหล่งต้นตอของผู้ร้าย
5. รู้วิธีการเดินข้ามถนน เช่น จับมือกัน ไม่เดินห่างผู้ใหญ่
5. รู้วิธีการจับคนข้างหน้าเวลาซ้อนรถจักรยาน/ มอเตอร์ไซค์
6. รู้ว่าระยะห่างเท่าไรจึงจะปลอดภัย เมื่อไรควรให้รถหยุด
6. รู้ว่าอันตรายคืออะไรจากการดูบัตรภาพ
6. รู้ว่าไม่ควรเข้าใกล้รถที่กำลังวิ่ง
6. รู้ว่าเมื่อนั่งในรถควรนั่งนิ่ง ๆ ไม่ลุกขึ้นยืน
7. จับโจรและแจ้งสิทธิ์
7. ลำดับวิธีการแก้ปัญหาเหตุการณ์ในบัตรภาพ
7. ใช้ทางม้าลาย
7. รู้เสียงสัญญาณนกหวีด
8. แก้ปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น กันคนมุง
8. รู้ว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นจากการสังเกต
8. มองสิ่งรอบตัวเมื่อเดินข้างถนน
8. รู้สีสัญญาณไฟจราจร
9. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันทีโดยไม่ยืนตะลึง
9. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่ตกใจ
9. ฟังสิ่งรอบตัวเมื่อเดินข้างถนน
9. รู้สัญญาณมือของตำรวจ
10. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่ตกใจ
10. รู้ระยะปลอดภัย เช่น ชะลอเมื่อถึงทางม้าลาย หรือหยุดในระยะห่างจากคนเดินถนน