ตำรวจ หน่วยกู้ภัย นักข่าว คนเดินถนน คนขับขี่
1. ถ้ารู้ว่ามีที่อันตรายจะได้เตือนคนอื่นได้
1. ถ้ารู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องจะทำให้สามารถช่วยคนอื่นได้
1. ถ้าให้ข่าวที่ถูกต้องจะช่วยให้คนอื่นได้เรียนรู้และไม่ทำผิดซ้ำ
1. เดินดูทาง ไม่เล่นมือถือ จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
1. ถ้าระวังตัวตลอดเวลาจะปลอดภัย
2. การเคารพกฎจราจรจะทำให้ทุกคนปลอดภัย
2. แม้เป็นเด็กก็สามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยวิธีง่าย ๆ เช่น ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเมื่อเห็นคนบาดเจ็บ
2. การพูดความจริงจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ดีกว่าพูดจากความคิดของเราคนเดียว
2. ถ้าทำตามกฎจราจรจะปลอดภัย
2. ถ้าขับรถตามกฎจราจรจะปลอดภัย
3. ถ้าสังเกตพื้นถนนว่าเป็นหลุม บ่อ ขรุขระจะได้ไม่หกล้ม
3. ถ้าสังเกตพื้นถนนว่าเป็นหลุม บ่อ ขรุขระจะทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
4. เวลาฝนตกต้องระวังมากขึ้นเพราะ ถนนลื่น