โรงเรียน ขนาด สังกัด จังหวัด ภาค จำนวนครู
บ้านห้วยห้า
เล็ก
สพฐ.
แม่ฮ่องสอน
เหนือ
16
ตำรวจชายแดนนเรศวรป่าละอู
กลาง
สตช.
ประจวบคีรีขันธ์
ใต้
7