ตัวปีศาจ

ปีศาจความโลภ

• มีแต่ความอยากได้ ของเล่น เงิน และใช้ลูกเต๋าในการเสี่ยงทางสิ่งต่างๆ

• ภารกิจ ทำให้คนโลภ

• ลักษณะ มีตามีจะงอยยาวเหมือนเรดาร์ตาเดียวใช้สะกดจิต มือหลายมือ 4 มือ ตัวอ้วนใหญ่มีไขมันเป็นชั้น

• มีแต่ความอยากได้ ของเล่น เงิน และใช้ลูกเต๋าในการเสี่ยงทางสิ่งต่างๆ

• ภารกิจ ทำให้คนโลภ

• ลักษณะ มีตามีจะงอยยาวเหมือนเรดาร์ตาเดียวใช้สะกดจิต มือหลายมือ 4 มือ ตัวอ้วนใหญ่มีไขมันเป็นชั้น

ปีศาจลังเล

•ไม่กล้าตัดสินใจ ขี้กลัว ลังเล

•ภารกิจ ทำให้คนกลัว มีพลังสีดำแผ่ปกคลุมในห้อง ชอบลอบกัด

ลักษณะ หน้าตาเจ้าเล่ห์แบบ Ursula มีหงอนเหมือนเดิม  ผอมๆ เรียวเหมือนกิ้งก่าใน monster ink

•ไม่กล้าตัดสินใจ ขี้กลัว ลังเล

•ภารกิจ ทำให้คนกลัว มีพลังสีดำแผ่ปกคลุมในห้อง ชอบลอบกัด

ลักษณะ หน้าตาเจ้าเล่ห์แบบ Ursula มีหงอนเหมือนเดิม  ผอมๆ เรียวเหมือนกิ้งก่าใน monster ink

ปีศาจประมาท

•ไม่กล้าตัดสินใจ ขี้กลัว ลังเล

•ภารกิจ ทำให้คนกลัว มีพลังสีดำแผ่ปกคลุมในห้อง ชอบลอบกัด

ลักษณะ หน้าตาเจ้าเล่ห์แบบ Ursula มีหงอนเหมือนเดิม  ผอมๆ เรียวเหมือนกิ้งก่าใน monster ink

•ไม่กล้าตัดสินใจ ขี้กลัว ลังเล

•ภารกิจ ทำให้คนกลัว มีพลังสีดำแผ่ปกคลุมในห้อง ชอบลอบกัด

ลักษณะ หน้าตาเจ้าเล่ห์แบบ Ursula มีหงอนเหมือนเดิม  ผอมๆ เรียวเหมือนกิ้งก่าใน monster ink