การสร้างชุดสาธิต จำลองการทำงานไฟจราจร

วัตถุประสงค์: สร้างเสาไฟสัญญาณจราจร 1 เครื่อง

*เงื่อนไข

 • ควบคุมรูปแบบอัตโนมัติ เมื่อกดเปิดไฟสีเขียวติดค้าง ตามเวลาที่กำหนด และไฟสีเหลืองจะกระพริบ 3 ครั้ง และเปลี่ยนเป็นไฟสีแดงอัตโนมัติ
 • ควบคุมด้วยตนเอง
  • 1. เปิดเครื่อง ไฟสีแดงกระพริบตลอดเวลา
  • 2. กดสวิทซ์ สีเขียว ไฟเขียวติด
  • 3. กดสวิซ์ สีแดง ไฟสีเขียวดับเปลี่ยนเป็น เหลืองกระพริบ 3 ครั้งห่างกันครั้งละ 1 วินาที และเปลี่ยนเป็นแดง
  • 4. กดสวิทซ์ สองปุ่มพร้อมกัน ระบบจะทำงานในช่วงการทำงานก่อนหน้า ไม่ปรับเปลี่ยน

อุปกรณ์

PLC 1 ตัว (ภายในมีโปรแกรมควบคุมสำเร็จรูปแล้ว)1ตัว
เบรกเกอร์ 220 V. 2P1ตัว
หลอดไฟ สีแดง 24V1ตัว
หลอดไฟ สีเหลือง 24V1ตัว
หลอดไฟ สีเขียว 24V1ตัว
สวิทซ์ สูกศร1ตัว
สวิทซ์ กดติดปล่อยดับ (แดง)1ตัว
สวิทซ์ กดติดปล่อยดับ (เขียว)1ตัว
กล่องใส่สวิทซ์1ตัว
กล่องใส่หลอดไฟ1ตัว
ชุดขาตั้งกล่องหลอดไฟ1ตัว
สายไฟ สัญญาณ และ เมนไฟ1ตัว
ไขควง แฉก1ตัว

1. เตรียมอุปกรณ์ชุดไฟจราจร

หลอดไฟ

กล่องควบคุม

สวิทซ์ควบคุม

2. ขั้นตอนการประกอบ

ประกอบหลอดไฟเข้ากับ กล่องควบคุม และปิดฝาครอบ

หลอดไฟ

ฝาครอบ

3. ต่อสายไฟเข้ากับชุดควบคุม

การต่อที่ถูกต้อง

โดยสายสีขาว ให้ต่อกับสาย สีแดง, เหลือง, เขียว และสายสีดำ ให้ต่อกับ สายสีน้ำเงิน ตามลำดับดังนี้ 

รายละเอียด การต่อสายไฟ

ให้ทำการตรวจสอบสายไฟตามรูปและคำแนะนำก่อนหน้า

สายสีแดง ต่อกับ สายสี …………… และ ต่อไปที่ Y………….
สายสีเหลือง ต่อกับ สายสี …………… และ ต่อไปที่ Y………….
สายสีเขียว ต่อกับ สายสี …………… และ ต่อไปที่ Y………….

4. ต่อสายสวิทซ์ควบคุม

1

ถอดเกลียวตัวเมียออก

2

ร้อยสายเข้ากล่อง

3

ขันล๊อกให้แน่น

5. ประกอบสายไฟเข้ากับชุดควบคุม

6. ทำการทดสอบ

เลือก แบบ อัตโนมัติ

 1. กดสวิทซ์ สีแดง
  ไฟสีเหลือง กระพริบ 3 ครั้ง และ ไฟแดงติดค้าง
 2. กดสวิทซ์ สีเขียว
  ไฟสีเขียวติดค้าง

เลือกแบบ ทำงานโดยตนเอง

 1. ไฟสีแดงกระพริบ ตลอดเวลา
 2. กดสวิทซ์ สีแดง
  ไฟสีเหลือง กระพริบ 3 ครั้ง และ ไฟแดงติดค้าง
 3. กดสวิทซ์ สีเขียว
  ไฟสีเขียวติดค้าง